Model de Política de Seguretat Documental
Model de Política de Seguretat Documental

_Instruccions Generals

Una Instrucció General és una POLÍTICA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA d’acord amb l’article 18.2 del RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i ha estat produïda d’acord amb els requisits de la NTI “política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració.

 

De SEGURETAT CRIPTOGRÀFICA

IG-Seg-Criptografica

De GESTIÓ DE CLAUS

IG-Gestio-Claus

De CERTIFICACIÓ DIGITAL

IG-Certificacio

D’AUTENTICACIÓ

IG-Autenticació

De SIGNATURA ELECTRÒNICA

IG-Signatura

De XIFRATGE

IG-Xifratge

D’EVIDÈNCIA ELECTRÒNICA

IG-Evidencia

De SEGURETAT DOCUMENTAL

IG-Seg-Documental