Documentació

La política model de seguretat documental per al sector públic de Catalunya està estructurada en quatre tipus de documents:

Instruccions generals

  • Cada Instrucció General és una POLÍTICA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA d’acord amb l’article 18.2 del RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i ha estat produïda d’acord amb els requisits de la NTI “política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració”.

 

Estàndars tècnics

  • En aquesta categoria, entre d’altres, hi trobem els estàndars tècnics de signatura electrònica d’acte jurídic. Cada estàndar tècnic de signatura electrònica d’acte jurídic és una POLÍTICA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA PARTICULAR per a una transacció determinada en un context concret d’acord amb l’article 18.2 del RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i ha estat produïda d’acord amb els requisits de la NTI “política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració”.
  • Els estàndars tècnics de signatura electrònica d’acte jurídic disposen d’OID de l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.

 

Guies tècniques

 

Procediments operatius