Model de Política de Seguretat Documental
Model de Política de Seguretat Documental

Documentació

La política model de seguretat documental per al sector públic de Catalunya està estructurada en quatre tipus de documents:

Instruccions generals

  • Cada Instrucció General és una POLÍTICA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA d’acord amb l’article 18.2 del RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i ha estat produïda d’acord amb els requisits de la NTI “política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració”.

 

Estàndars tècnics

  • En aquesta categoria, entre d’altres, hi trobem els estàndars tècnics de signatura electrònica d’acte jurídic. Cada estàndar tècnic de signatura electrònica d’acte jurídic és una POLÍTICA DE SIGNATURA ELECTRÒNICA PARTICULAR per a una transacció determinada en un context concret d’acord amb l’article 18.2 del RD 4/2010, de 8 de gener, pel qual es regula l’Esquema Nacional d’Interoperabilitat en l’àmbit de l’Administració electrònica, i ha estat produïda d’acord amb els requisits de la NTI “política de signatura electrònica i de certificats de l’Administració”.
  • Els estàndars tècnics de signatura electrònica d’acte jurídic disposen d’OID de l’Agència Catalana de Certificació – CATCert.

 

Guies tècniques

 

Procediments operatius