e-Administración / Seguridad Documental
e-Administración / Seguridad Documental

GIRONA 2020, 17-oct: Les mesures de seguretat al sector públic.

Xerrada a la Universitat de Girona (Postgrau d’Administració electrònica i Govern Obert) sobre les mesures de seguretat en l’àmbit del Sector Públic en l’aplicació als ens locals de l’Esquema Nacional de Seguretat.