e-Administración / Seguridad Documental
e-Administración / Seguridad Documental

9 juny, Novetats legals de la gestió documental electrònica del sector públic

Conferència amb el títol de “Novetats legals de la gestió documental electrònica del sector públic (RD 203/2021) en el marc dels X Encontres d’arxivers/es, organitzat per l’Associació d’Arxivers i Gestors de Documents Valencians.

Inscripcions: https://tinyurl.com/encontres-arxivers-2021