e-Administración / Seguridad Documental
e-Administración / Seguridad Documental

BLOCKCHAIN: Oportunitats de negoci amb la regulació andorrana

10h00Benvinguda i presentació
Benvinguda a càrrec de Marta Ambor Presidenta de l’Associació Andblockchain
10h05Presentació de l’actual marc jurídic en matèria de Blockchain i ID
impulsat pel ministeri de Presidència, Economia i Empresa
Jordi Gallardo Fernàndez Ministre de Presidència, Economia i Empresa Govern
d’Andorra presenta la Llei 9/2021 del 29 abril modificació de la Llei 35/2014, del 27
de novembre, de serveis de confiança electrònica.
10h30Identitat sobirana blockchain i regulació andorrana dins Europa
Dr. Ignacio Alamillo, Advocat, expert legal del projecte EBSI de la Comissió Europea,
ens presentarà les oportunitats que ens ofereixen les dues lleis aprovades al
Principat:
Blockchain i SSI. Llei 9/2021 del 29 abril modificació de la Llei 35/2014, del 27 de
novembre, de serveis de confiança electrònica.
Smart contracts. Llei 20/2014, del 16 d’octubre, reguladora de la contractació
electrònica i dels operadors que desenvolupen la seva activitat econòmica en un
espai digital.
11h00Coffee break
11h30Casos d’us i Oportunitats de negoci a Andorra
Taula rodona:

Marta Ambor (moderadora) – Presidenta Associació Andblockchain
– Dr. Ignacio Alamillo – Advocat
Marc Galabert – Secretari Estat de Diversificació Econòmica i Innovació
Govern d’Andorra.
Ismael Arribas – Cochair Standards Committee / Cofounder INATBA
International Association for Trusted Blockchain Applications / CEO Kunfud
Miquel Gouarré – EUBOF Blockchain Observatory and Forum / Director
Chapter Andorra GBA Government Blockchain Association / DEA Digital
Euro Association Expert / Cofounder Bluechain sl
12h30Torn obert paraula amb el públic
13h00Cloenda