BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL
BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL

Màster de Gestió documental – Universitat Barcelona

La finalitat del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) és formar professionals que puguin planificar, dissenyar, implantar i rendibilitzar polítiques i sistemes de gestió de la documentació i la informació a l’empresa, tant des d’una òptica transversal com de forma vinculada als procediments de negoci. La vocació del màster s’adreça a construir ponts de coneixement:

  • Entre la tecnologia i els mètodes d’organització
  • Entre la gestió documental i la gestió de processos
  • Entre la producció i el consum intern d’informació

L’alumne del Màster de Gestió Documental i Informació a les Empreses (MGDIE) serà capaç de dissenyar sistemes de gestió documental i implementar-los en tecnologia ECM, com també d’analitzar i optimitzar procediments de treball i automatitzar-los mitjançant tecnologia BPM, i de rendibilitzar la informació interna amb al suport a la presa de decisions i el posicionament estratègic de l’empresa.

Més informació a http://bd.ub.edu/MGDIE/master