BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL
BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL

Barcelona (22/01/2015) Vídeo del taller pràctic sobre el ReIDAS

Podeu veure des d’aquí la ponència que vam oferir al Congrés de Govern Digital, celebrat a Barcelona el passat 21 i 22 de gener de 2015, sobre el Reglament (UE) 910/2014 del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i als serveis de confiança per a les transaccions electròniques en el mercat interior.