BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL
BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL

Barcelona (2-3/07/2015): Congrés d’Internet Dret i Política 2015. Regulating smart cities

L’onzè Congrés d’Internet Dret i Política (IDP 2015) tractarà com a tema principal els aspectes legals, polítics i socials relacionats amb el fenomen de les smart cities (ciutats intel·ligents).

Aquest any ASTREA hi serà present com a Col·laborador Oficial.

2015-idp