BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL
BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL

(Girona, 21-28/10/2015) Polítiques de seguretat accés i interoperabilitat informació pública

arxivers-girona

Programa del curs:

    1. Requeriments legals relatius a la seguretat, l’accés i la interoperabilitat de la informació i documents públics. Esquema nacional de seguretat, Esquema nacional d’interoperabilitat.
    2. Requeriments normatius internacionals: ISO 15489, ISO 30300, ISO 27000, altres.
    3. Preparació de polítiques de gestió documental i signatura electrònica.