BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL
BLOG SOBRE e-ADMINISTRACIÓN Y SEGURIDAD DOCUMENTAL

Barcelona, 6 febrer “Aplicacions de signatura i segell avançat amb ReIDAS”

Jornada de Formació “Les aplicacions de signatura i segell electrònic avançat en el Reglament eIDAS“.

A la xerrada es presentarà el nou marc regulador de les aplicacions de signatura i segell electrònic previst en el Reglament eIDAS, amb una especial atenció a les normes tècniques que regulen el correcte funcionament de les aplicacions utilitzades per a la creació i la validació de la signatura electrònica de persona física i el segell electrònic de persona jurídica.

En concret, es presentaran les mesures tècniques que s’han de considerar en ambdós tipus d’aplicacions perquè les mateixos ofereixin la necessària seguretat jurídica als processos de negoci als quals donen suport, d’acord amb la norma europea ETSI EN 319 102-1 i altres relacionades.

Es revisaran controls a aplicar en aquestes aplicacions per garantir que les signatures i segells electrònics avançats aporten valor probatori en judici i altres procediments, i s’exploraran controls compensatoris, com l’ús de terceres parts interposades en l’operativa.

Amb la presència de l’advocat i Director General d’Astrea.cat, en Nacho Alamillo Domingo.

Font (document en PDF): ISACA Barcelona

Data: 6 de febrer de 2018

16:00 – 16:30: Presentació

16:30 – 18:00: Les aplicacions de signatura i segell electrònic avançat en el Reglament eIDAS

18:00 – 19:00: Pica-Pica i Networking.

Lloc: CTTI (C/ Salvador Espriu 45-51, l’Hospitalet)