Astrea és una consultora especialitzada en la signatura electrònica i la criptografia, especialment en la seva aplicació als dominis de l’Administració electrònica i el Comerç electrònic, amb més de dotze anys d’experiència.

L’empresa té una forta orientació al compliment normatiu, matèria especialment sensible en la prestació de serveis de certificació i en els procediments electrònics de les administracions públiques i de les empreses que realitzen comerç electrònic en sectors regulats.

El següent gràfic mostra les principals àrees de competència d’Astrea:

grafic-web01-Trans

Els serveis de consultoria que presta l’empresa són:

  • Disseny, regulació i implementació de targetes criptogràfiques, així com serveis de revisió i auditoria de compliment de requisits legals.
  • Disseny i aplicació de les polítiques i pràctiques necessàries per garantir el compliment de la legislació de signatura electrònica pels prestadors de serveis de certificació
  • Definició del model de PKI, i suport a l’assessorament sobre jurisdiccions i procediments de certificació a implantar, i la preparació de la documentació administrativa per a la comunicació de l’inici de l’activitat d’entitat de certificació a les autoritats administratives competent per a la supervisió i per a la admissió dels certificats.
  • Disseny i aplicació de les polítiques i pràctiques necessàries per garantir el compliment de la legislació aplicable per part dels serveis d’atribucions personals i gestió federada de la identitat.
  • Establiment de procediments de serveis i processos de federació, web SSO, informe de capacitats i validació de capacitats; redacció de normatives de seguretat dels serveis, la definició d’esquemes de dades i atributs dels serveis, així com el tractament dels aspectes legals de la solució, especialment des de la perspectiva de la protecció de les dades de caràcter personal.
  • Assessorament en l’aplicació de la política model als processos específics de cada client, i acompanyament en el procés d’adopció i revisió i auditoria de sistemes que apliquen la política model.