Avís legal


1. Objecte i acceptació

Aquest “Avís Legal” regula l’ús del servei del lloc web que ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL posa a disposició dels usuaris a Internet.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL és la titular dels dominis www.astrea.es, www.astrea.cat i de tots els seus subdominis (en endavant lloc web), amb domicili social a la Avinguda de Blondel núm. 21, de Lleida, CIF núm. B25378001.

Aquest lloc web té per objecte donar a conèixer a tots els usuaris la informació i serveis oferts per ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL, podent modificar en qualsevol moment i sense previ avís, el disseny, la presentació o la configuració del lloc web, així com els seus continguts.

La utilització del lloc web i dels seus continguts atribueix la condició d’usuari de la mateixa (d’ara endavant, el “usuari”) i implica l’acceptació de totes i cadascuna de les condicions incloses en aquest Avís Legal, en la versió publicada el moment en què s’accedeixi al mateix.

L’usuari s’obliga a fer un ús del lloc web de conformitat amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el present Avís Legal. Així mateix l’usuari ha de llegir atentament el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què es proposi utilitzar el lloc Web, ja que les condicions d’ús poden patir modificacions.

2. Condicions d’accés i utilització

L’accés al lloc web és gratuït excepte pel que fa al cost de la connexió a través de la xarxa de telecomunicacions subministrada pel proveïdor d’accés contractat per l’usuari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles dades que comuniqui i serà l’únic responsable de les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels continguts i serveis i a no emprar-los per, entre altres:

a) Introduir en la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA S.L. o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA S.L. presta els seus serveis.

b) Intentar accedir als comptes de correu electrònic d’altres usuaris o àrees restringides dels sistemes informàtics d’ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA S.L., o de tercers i, si s’escau, extreure informació.

c) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA S.L o de tercers.

d) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.

e) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol altra manera comunicar públicament, transformar o modificar els continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels corresponents drets o això resulti legalment permès.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL es reserva el dret a interrompre en qualsevol moment i sense previ avís l’accés al lloc Web, així com a interrompre la prestació de qualsevol o de tots els serveis que es presten a través del mateix, ja sigui per motius tècnics, de seguretat, de manteniment, per fallades en el subministrament elèctric o per qualsevol altra causa. Aquesta interrupció podrà tenir caràcter temporal o definitiu.

ASTREA, LA INFOPISTA JURIDICA SL no garanteix la fiabilitat i disponibilitat de la seva pàgina web, de manera que la utilització dels mateixos per part de l’usuari es porta a terme pel seu propi compte i risc.

3. Enllaços al lloc web

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de relacions entre ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL i el propietari del lloc web en què s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part de ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL, dels seus continguts o serveis.

L’usuari d’Internet que introdueixi enllaços des de les seves pàgines al lloc web haurà de complir amb les següents condicions:

L’enllaç únicament vincularà amb la home page o pàgina principal del lloc web però no podrà reproduir-la de cap manera.

Queda prohibit, d’acord amb la legislació vigent en cada moment, establir frames o marcs de qualsevol tipus que emboliquin al Lloc Web o permetin la visualització dels continguts a través d’adreces d’Internet diferents a les del lloc web i, en qualsevol cas, quan es visualitzin conjuntament amb continguts aliens al lloc web de manera que:

  • Produeixi, o pugui produir, error, confusió o engany en els usuaris sobre la veritable procedència del servei o continguts.
  • Suposi un acte de comparació o imitació deslleial.
  • Serveixi per aprofitar la reputació de ASTREA, LA INFOPISTA JURIDICA SL.
  • Resulti prohibit per la legislació vigent.

El lloc web que inseriu l’enllaç no podrà realitzar cap tipus de manifestació falsa, inexacta o incorrecta sobre ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL.

En cap cas s’ha d’expressar en el lloc web on s’ubiqui l’enllaç que ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL ha prestat el seu consentiment per a la inserció de l’enllaç o que d’una altra manera patrocina, col·labora o verifica els serveis de l’autor de l’enllaç.

El lloc web que estableixi l’enllaç complirà amb la llei i no podrà en cap cas disposar o enllaçar amb continguts propis o de tercers que: siguin il·lícits, nocius o contraris a la moral i als bons costums (pornogràfics, violents, racistes, etc.), indueixin o puguin induir a l’usuari la falsa concepció que ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL subscriu, recolza, s’adhereix o de qualsevol manera dóna suport, a les idees, manifestacions o expressions, lícites o il·lícites, del remitent, que resultin inapropiats amb l’activitat de ASTREA,LA INFOPISTA JURIDICA SL amb relació al lloc, continguts i temàtica de la pàgina web del remitent.

4. Propietat Intel·lectual i Industrial

Tots els continguts del lloc web, com textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany a ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de l’estrictament necessari per al correcte ús de la web.

Sota cap supòsit, l’accés al lloc web suposa la renúncia, transmissió, cessió o llicència total o parcial d’aquests drets de propietat intel·lectual o industrial, ni confereix cap dret d’utilització, traducció, adaptació, alteració, explotació, reproducció, distribució o comunicació pública, amb fins comercials, dels esmentats continguts sense la prèvia i expressa autorització d’ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL o del tercer titular dels drets afectats. S’exclouen els drets de l’usuari de visualitzar i obtenir una còpia en la memòria caché de l’ordinador de l’usuari, com reproducció transitòria i accessòria, sense que en cap cas estigui autoritzat per a comunicar la mateixa a tercers.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius de qualsevol classe que apareixen en el lloc web són propietat d’ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL, sense que pugui entendre que l’ús o accés al mateix atribueixi a l’usuari cap dret sobre aquests.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

5. Responsabilitat

El contingut d’aquest lloc web té una finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció, vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu específic.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no serà responsable en cas que existeixin interrupcions del servei, demores, errors o mal funcionament d’aquest servei que tinguin el seu origen en causes alienes a la mateixa o degudes a una actuació dolosa o culposa de l’usuari, o causa de força major. Són causes de força major errors de tercers, operadors o companyies de serveis, manca d’accés a xarxes de tercers, actes o omissions de les autoritats públiques, actes produïts com a conseqüència de fenòmens naturals, apagades, etc ., i l’atac de hackers o tercers especialitzats a la seguretat o integritat del sistema informàtic, sempre que ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL hagi adoptat totes les mesures de seguretat existents d’acord amb l’estat de la tècnica.

En qualsevol cas, sigui quina sigui la seva causa, ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no assumirà cap responsabilitat per danys directes o indirectes, dany emergent i / o per lucre cessant.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no es responsabilitza de continguts i opinions de tercers abocats en la seva pàgina web ni de la informació continguda en les pàgines web de tercers a les que es pugui accedir per enllaços o cercadors del lloc web, ja que la funció d’aquestes és informar l’usuari sobre l’existència d’altres fonts d’informació sobre la matèria a Internet, on podrà ampliar les dades ofertes en aquest Lloc Web. Per tot això, ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no serà responsable del resultat obtingut a través d’aquests enllaços.

Quan pugui accedir a pàgines web de tercers a través de cercadors o enllaços, ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL actua com a prestador de serveis d’intermediació de conformitat amb l’article 17 de la Llei 34/2002, de 12 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i el Comerç Electrònic, i únicament serà responsable dels continguts i serveis subministrats als llocs enllaçats, en la mesura que tingui coneixement efectiu de la il·licitud i no hagi desactivat l’enllaç amb la diligència deguda.

En cap cas l’existència de llocs enllaçats ha de pressuposar l’existència d’acords amb els responsables o titulars dels mateixos, ni la recomanació, promoció o identificació de ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL amb les manifestacions, continguts o serveis proveïts.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no coneix els continguts i serveis dels llocs enllaçats i per tant no es fa responsable pels danys produïts per la il·licitud, qualitat, desactualització, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i / o serveis dels llocs enllaçats ni per qualsevol altre dany que no sigui directament imputable a ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no es fa responsable per la utilització que l’usuari realitzi dels serveis del lloc web ni de les seves contrasenyes, així com de qualsevol altre material del lloc web, infringint els drets de propietat intel·lectual o industrial o qualsevol altre dret de tercers.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no es fa responsable pels danys que puguin causar en els equips dels usuaris per possibles virus informàtics contrets per l’usuari a causa de la seva navegació en el Lloc Web, o per qualsevol altre dany derivat de la navegació. Correspon a l’usuari, en tot cas, disposar d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics danyosos.

ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL no ofereix cap garantia d’inexistència d’errors en cap dels continguts de la seva pàgina web, a més de no garantir la correcció de qualsevol defecte o l’absència de virus i altres components nocius en aquest lloc web o en el seu servidor.

L’usuari respondrà davant ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar com a conseqüència de l’ incompliment de les condicions d’ús del lloc web i altres obligacions establertes en el present Avís Legal.

6. Publicitat

Determinades parts del lloc web poden albergar continguts publicitaris o estar patrocinats. Els anunciants i patrocinadors són els únics responsables d’assegurar que el material remès per a la seva inclusió en el Lloc Web compleix amb les lleis que en cada cas puguin ser d’aplicació.

7. Llei aplicable

Per a tota qüestió litigiosa o que incumbeixi al lloc web regeix la legislació espanyola, sent competents per a la resolució de tots els conflictes derivats o relacionats amb l’ús de d’aquest lloc web, els Jutjats i Tribunals de Lleida.

8. Publicacions

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans, disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen l’únic instrument que dóna fe de l’autenticitat i contingut. La informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia sense propòsit de validesa legal.

9. Procediment en cas de realització d’activitats de caràcter il·lícit

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització de qualsevol contingut i/o de la realització de qualsevol activitat en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haureu de enviar una notificació a ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL identificat  degudament, especificant les suposades infraccions i declarant expressament i sota la seva responsabilitat que la informació proporcionada en la notificació és exacta.

10. Notificacions

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL es consideraran eficaces, amb caràcter general, quan es realitzen a través de correu postal, correu electrònic o comunicació telefònica. Els usuaris hauran de dirigir-les  mitjançant:

a) Enviament per correu postal a la següent adreça: Avinguda de Blondel 21, 2n. 25002-Lleida

b) Comunicació per mitjà d’una trucada telefònica al número de telèfon: 973 281 035

c) Enviament per correu electrònic a la següent adreça: astrea@astrea.es Aquest tipus de  comunicació queda regulat pel disposat al estàndard tècnic de seguretat documental “sol·licitud”, emès per ASTREA LA INFOPISTA JURIDICA SL.