Blockchain


Astrea crea marcs de governança apropiats per a la gestió i funcionament en blockchain:

 • Funcionament i responsabilitats en DLTs permisionades, públiques o privades.
 • Gestió de prestadors de serveis basats en DLTs permisionades, públiques o privades.
 • Gestió de la identitat descentralitzada.
 • Gestió descentralitzada d’evidències digitals.
 • Lliurament electrònic certificat descentralitzat, a càrrec de múltiples prestadors.
 • Per a participants de la DAO i l’objecte de la mateixa.
 • Compliment amb la normativa de protecció de dades.

Amb la col·laboració de KUNFUD.com

 

A quin públic ens dirigim?

 • Entitats gestores de DLTs, amb independència de la forma jurídica que adoptin.
 • Entitats emissores i consumidores de credencials verificables i desenvolupadores o gestores de carteres d’identitat.
 • Prestadors de serveis d’evidència digital descentralitzada, o entitats que precisen generar evidències per als seus processos, com el prestadors de serveis de confiança o de contractació electrònica.

Exposició d’activitats que es realitzen:

 • Alineament amb normativa eIDAS en identificació electrònica i preparació per a la qualificació d’expedició de certificats.
 • Anàlisi de riscos i auditoria de les mesures de seguretat.
 • Anàlisi de riscos associats a les relacions entre la DLT i els prestadors de serveis.
 • Anàlisi de riscos associats a les relacions entre nodes.
 • Anàlisi normatiu relatiu a les evidències requerides per als processos, incloent perspectiva substantiva i processal.
 • Auditoria de DLTs i components de servei, per a entitats consumidores d’aquest tipus de servei.
 • Compliment legal i conformitat tècnica.
 • Disseny de procediments de resolució de disputes entre les parts.
 • Disseny de vehicles específics de compliment normatiu i responsabilitat multi-jurisdiccional.
 • Elaboració de codis de bones pràctiques i responsabilitat associativa.
 • Elaboració de tot tipus de contractes i polítiques de confidencialitat en els negocis.
 • Identificació de rols en la DLT. Tipus de nodes i les seves activitats.
 • Identificació de rols i responsabilitats.
 • Identificació i suport a la redacció de polítiques de creació i validació d’evidències digitals descentralitzades.
 • Identificació i suport a la redacció de polítiques de la DLT.
 • Manuals operacional i altres instruments de gestió de la DLT.
 • Preparació per a la qualificació conforme a normativa eIDAS.
 • Realització d’avaluacions d’impacte.
 • Redacció de clàusules i contractes en matèria de protecció de dades.
 • Redacció dels contractes de consorci nodal. Models de responsabilitat.
 • Redacció dels contractes de gestió de carteres d’identitat i expedició i ús de credencials. Models de responsabilitat.
 • Redacció dels contractes de servei.
 • Suport al disseny del cicle de vida de la DLT.
 • Suport al disseny del cicle de vida del servei.
 • Valoració de mesures de seguretat aplicables.
 • Valoració de fluxos de dades.
 • Valoració on-chain, off-chain storage.