Seguretat e-Docs


Astrea ofereix serveis especialitzats de consultoria per a l’aplicació de la política model als processos específics de cada client, així com acompanyament en el procés d’adopció i revisió i auditoria de sistemes que apliquen la política model.

La doble legislació de signatura electrònica a Espanya, amb normes generals i normes especials per al sector públic, així com la recent aparició de l’Esquema Nacional de Seguretat, ha ofert noves i interessants oportunitats per a la digitalització massiva dels procediments, però també ha incrementat la complexitat en la gestió dels sistemes i la necessitat de garantir l’alineació de les solucions amb la normativa aplicable.

En aquest sentit, l’Esquema Nacional de Seguretat imposa una sèrie d’obligacions de seguretat documental, aplicables a les aplicacions de negoci, els gestors d’expedients i documents d’arxiu, entre les quals destaca la necessitat de disposar de polítiques de signatura electrònica per als diferents tipus de documents electrònics que gestionen.

Per ajudar a les companyies i a les administracions públiques amb el compliment de les obligacions legals, Astrea ha creat una biblioteca de polítiques de seguretat documental, formada per vuit normes principals, que partint d’una norma superior de seguretat del document electrònic, i amb base a normes de seguretat criptogràfica i gestió de claus i certificats, aborda els elements clau en la signatura electrònica, l’autenticació, el xifrat i les evidències electròniques dels documents i expedients administratius:

Les anteriors normes es despleguen en forma d’estàndards tècnics, guies tècniques i procediments operatius, de manera que la llibreria conté més d’un centenar de documents tècnics detallats.

Alguns exemples són l’estàndard tècnic de signatura electrònica d’actes administratius resolutoris, la guia de signatura electrònica de format PDF o els procediments de gestió de claus basats en maquinari criptogràfic certificat.

Els beneficis d’aquesta aproximació inclouen la reutilització del coneixement especialitzat en relació amb la configuració dels sistemes, la reducció de riscos legals associats al compliment i, especialment, la reducció en els terminis i costos en el llançament i la gestió de la configuració dels serveis d’Administració electrònica i Comerç electrònic.

<div style="border: 1px solid #000000; width: 600px; height: 400px; overflow: auto; text-align: center;">