e-Administración / Seguridad Documental
e-Administración / Seguridad Documental

TSIUC- Blockchain: on som, què tenim i cap a on anem

L’1 de desembre, a la Universitat de VIC, es realitzarà el TSIUC d’aquest any on es presentaran l’estat de l’art i casos d’ús de la blockchain i debatrem sobre necessitats actuals i de futur en la comunitat universitària i de recerca.

El nostre Director presentarà una ponència amb el títol: La regulació europea de la tecnologia de registre distribuït i la identitat autosobirana

INSCRIPCIONS: Formulari d’inscripció.

Calendari de la jornada amb els ponents: https://www.csuc.cat/ca/agenda/tsiuc-blockchain-som-que-tenim-i-cap-anem